Loading
Çözüm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
"Anahtar Teslimi Çözümler Üretir"
SGK Borçlarının Yapılandırılması için Değerleme/Eksper Raporu

SGK ve vergi daireleri, şahıs ya da kuruluşların birikmiş belirli miktarları geçmiş borçlarını yapılandırma ve taksitlendirme imkânı sunmaktadır. Bu yapılandırma işlemleri genellikle gayrimenkul teminat gösterilmesi ile yapılmakta olup, yetkili kurumlar teminat verilen gayrimenkulün gerçek değerinin beyan edilmesini talep etmektedir. SGK ve vergi daireleri teminat kabulü karşılığında gerçekleşecek olan yapılandırma işlemleri için şahıs ve firmalardan SPK lisanslı uzmanlar tarafından hazırlanmış olan gayrimenkul değerleme (SPK lisanslı ekspertiz) raporu talep etmektedir. Çözüm Gayrimenkul Değerleme olarak, tüm İstanbul genelinde SGK ve vergi dairelerine sunmak üzere teminat karşılığı SGK borç yapılandırma işlemi için farklı nitelikteki gayrimenkuller için çok sayıda değerleme/ekspertiz raporu hazırlamış ve teminat karşılığında SGK borçlarının yapılandırılması sağlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, alacaklarını 6183 sayılı Kanunu hükümlerine göre takip ve tahsil etmektedir. SGK alacaklarının tecil ve taksitlendirme işlemi de 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükümlerine göre yapılmaktadır.

Ekonomik gerekçeler nedeniyle SGK prim borçlarını ödeyemeyen çok sayıda işveren var. Borçluların sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi ve bunların gecikme zamları borçları taksitlendirme yapılabilecektir. Prim içerisine emekli işçi çalıştıranların sosyal güvenlik destek primi de dahildir. Tecil ve taksitlendirme talepleri Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ile merkez müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Taksitlendirilen toplam borç miktarı 50.000-TL altında olması halinde borç yapılandırması için eksper raporu istenmeyecek, teminat aranılmayacaktır. Ancak borç miktarı 50.000-TL'yi aşması halinde SGK borcunun yapılandırması için eksper raporu aranacak. Taksitlendirme için alınacak teminat miktarı, borcun 50.000-TL yi aşan kısmının yarısıdır. Örneğin: 70.000-TL borcun taksitlendirilmesi halinde, 50.000,-TL yi aşan kısım olan 20.000,-TL nin yarısı için, yani 10.000-TL lik teminat alınacaktır. Bu durumda 10.000,-TL değerindeki mülkünüz, teminatla SGK borcu yapılandırması kolaylığından yararlanmanız için yeterli olacaktır. Bu durumda lisanslı değerleme uzmanımız, SGK borç yapılandırması için eksper raporu hazırlayacaktır.

Teminat Alınırken Dikkat Edilen Hususlar

Öncelikle teminat olarak gösterilen mülklerin üzerinde farklı kişi veya kurumlar tarafından kaydedilmiş haciz, ipotek, rehin gibi kısıtlayıcı kayıtlar bulunmayan ve yasal olarak satışa engel bir durumu bulunmayan mülkler teminat olarak alınmaktadır.

Eğer borçlunun teminat olarak gösterilen mülk ve/veya mülkler üzerinde ipotek, rehin, haciz gibi takyidatların bulunuyor ise bu durumda mülkün güncel değerine bakılır. Teminata konu mülkün güncel değeri, tecil ve taksitlendirmeye konu borç miktarı ve mülk üzerindeki rehin ve haciz gibi kayıtların değerleri toplamından fazla ise bu mülkler teminat olarak gösterilebilir.

Örneğin, SGK borcunuz toplam 100.000,-TL dir. Bu durumda SGK borcu yapılandırması için teminat olarak göstereceğiniz mülk değerinin en az 25.000,-TL değerinde olması yeterli olacaktır. (50.000,-TL yi aşan kısmın yarısı) Diyelim ki SGK borç yapılandırmasında teminat olarak göstereceğiniz gayrimenkul üzerinde 150.000,-TL tutarında ipotek var. Bu durumda teminat olarak göstereceğiniz gayrimenkulün değerinin en az 175.000,-TL olması yeterli olacaktır. (150.000,-TL ipotek + 25.000,-TL). SGK Borç yapılandırması için eksper raporunda tüm bu hususlar dikkate alınarak gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Teminatla borç yapılandırma uygulamasından yararlanmak için arsa/arazi, dükkan, mağaza, işyeri, ofis, mesken gibi taşınmazları teminat gösterebilirsiniz. SGK borç yapılandırması için eksper raporu düzenlenirken öncelikle tapu kayıtları ve mimari proje incelenir, bağlı olduğu belediyeden ruhsat/iskan ve projeler alınır. Son aşamada borç yapılandırması için teminat göstereceğiniz mülk yerinde incelenir ve rapor sonuçlandırılır.

Teminat Alınırken Dikkat Edilen Hususlar

Öncelikle teminat olarak gösterilen mülklerin üzerinde farklı kişi veya kurumlar tarafından kaydedilmiş haciz, ipotek, rehin gibi kısıtlayıcı kayıtlar bulunmayan ve yasal olarak satışa engel bir durumu bulunmayan mülkler teminat olarak alınmaktadır.

Eğer borçlunun teminat olarak gösterilen mülk ve/veya mülkler üzerinde ipotek, rehin, haciz gibi takyidatların bulunuyor ise bu durumda mülün güncel değerine bakılır. Teminata konu mülkün güncel değeri, tecil ve taksitlendirmeye konu borç miktarı ve mülk üzerindeki rehin ve haciz gibi kayıtların değerleri toplamından fazla ise bu mülkler teminat olarak gösterilebilir.

Teminat olarak gösterilen gayrimenkulün değer tespiti nasıl yapılır?

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin değer tespitinde, SGK’nın 21/06/2011 tarih ve 2011/53 sayılı Genelgesi (“Genelge”) uyarınca aşağıdaki raporlar esas alınır:

  • Ekspertiz Raporu Yönergesi hükümleri çerçevesinde SGK’nın teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar.
  • Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu Birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar.
  • Bankalar ve sigorta Şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar.

Tarafımızdan yaklaşık 10 yıldır öncelikle bankalar olmak üzere bir çok kurum ve özel kişiler için sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 10.000’e yakın Değerleme raporu düzenlemiştir.

SGK borç yapılandırması için eksper raporu kapsamında gayrimenkulün tapu kütüğü, ilgili belediyedeki belgeler ve onaylı mimari projeler incelenir, gayrimenkul yerinde incelenir ve gayrimenkulün piyasa değeri bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere göre tayin edilir.

Bu çerçevede, 50.000 TL üzeri SGK borcunun yapılandırılması için eksper raporunuzu hazırlamamız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sahip olduğunuz gayrimenkulleri SGK borcunuz için teminat olarak gösterin, yerinde inceleyelim, ilgili resmi kurumlarda gerekli yasal araştırmaları yapalım ve SGK borç yapılandırması içi eksper raporunu hazırlayalım.

İstanbul Avrupa yakasının tamamında değerleme rapor hazırlanmaktadır.

"Bu Yazımızı da Okumalısınız"

Vatandaşlık Başvurusu

Bir arsa veya arazi değerlemesinde en önemli etken imar durumudur. Bu bakımdan öncelikle arsa ve arazi ayrımının yapılması pazar fiyatını belirlemek açısından çok önemlidir: İmar planı olmayan alanlardakine arazi, imar planına göre oluşmuş ise arsa denir.

905076925074