Loading
Çözüm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
"Anahtar Teslimi Çözümler Üretir"
ARSA ARAZİ EKSPERTİZİ

Bir arsa veya arazi değerlemesinde en önemli etken imar durumudur. İmar planı olmayan alanlardaki mülkiyet parseline arazi, imar planına göre oluşmuş mülkiyet parseline ise arsa denir.

Arsa değerlemesi yapılırken güncel imar durumuna göre proje geliştirme yapılır ve muhtemel en karlı proje dikkate alınarak arsanın bugünkü değeri hesaplanır. Ayrıca benzer imar koşullarına sahip arsaların o günkü pazar değeri incelenir. Sonuç olarak emsal karşılaştırma yöntemi ve proje geliştirme yöntemi ile elde edilen sonuçlar kıyaslanarak arsa için nihai değer takdiri yapılır.

İmarsız arsa olarak bilinen arazi (tarla) olarak nitelendirilen mülklerin değerlemesi yapılırken imar paftası incelenerek konumunun, büyüklüğünün ve geometrik şeklinin arazi ile uyumlu olup olmadığına bakılır. Bununla birlikte kadastral yola cephesinin olup olmadığının incelenmesi, arazinin topoğrafik yapısı, tarımsal üretime elverişli olup olmadığı, ulaşım imkanları, toprak koruma kanunu kapsamında bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya böyle bir kısıtlama içinde yer alma ihtimalleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilgiler çerçevesinde değere ulaşmak için emsal karşılaştırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemle benzer özellikteki araziler seçilerek konum, büyüklük, cephe özellikleri, ulaşım olanakları, tarımsal verimliliği, arazi üzerinde ekili bir ürün olup olmama gibi etkenler de dikkate alınarak nihai değer takdiri yapılır.

"Bu Yazımızı da Okumalısınız"

Konut Ekspertizi

Ticari gayrimenkullerin değerlemesi (ekspertiz işlemi) yapılırken öncelikli olarak Emsal Karşılaştırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemle benzer nitelikteki taşınmazların satılık, kiralık veya işlem görmüş değerleri incelenir ve değer takdir edilir.

905076925074