Loading
ÇÖZÜM Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
"Anahtar Teslimi Çözümler Üretir"
TİCARİ GAYRİMENKULLER ve KONUT DEĞERLEMESİ

SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı kimdir? Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen veya gayrimenkul değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren ve Kurulun (SPK) lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesince kendilerine gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisanslı verilen kişilere gayrimenkul değerleme uzmanı denir.

Halk arasında genellikle konut eksperi olarak bilinen gayrimenkul değerleme uzmanı temelde iki farklı nitelikteki gayrimenkuller için eksper raporu hazırlar. Bunlar ticari nitelikli mülkler için hazırlanan eksper raporu ile konut amaçlı kullanılan mülkler için hazırlanan eksper raporu dur. Bu bilginin yanı sıra ayrıca belirtmek gerekir ki gayrimenkul değerleme raporları halk arasında ev eksper rapor veya ev ekspertiz raporu, emlak eksper raporu ve emlak ekspertiz raporu olarak ta bilinmektedir.

Ticari gayrimenkuller denildiğinde akla ilk olarak dükkan, ofis, mağaza gibi gayrimenkuller gelmektedir. Bu tür yapılar genellikle bağımsız bölüm niteliği kazanmıştır ve AVM, plaza gibi büyük ticari işletmeler olmayıp daha küçük ölçekli ticari işletmelerdir. Bağımsız bölüm niteliğinde olan ticari yapıların yanı sıra ana taşınmaz diye tabir edilen fabrika, plaza, iş merkezi, imalathane, atölye gibi mülklerde ticari gayrimenkullerdir.

Ticari gayrimenkuller içi gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından gayrimenkul değerleme raporu (eksper raporu) hazırlanırken öncelikli olarak Emsal Karşılaştırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemle benzer nitelikteki taşınmazların satılık, kiralık veya işlem görmüş değerleri incelenir ve bu bilgiler ışında gayrimenkul değerleme raporu hazırlanır.

Ticari nitelikli gayrimenkuller dükkan-mağaza gibi yüksek kira geliri sağlayan mülkler için hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarında ise, Emsal Karşılaştırma yöntemine ek olarak Gelir Yöntemi de kullanılır.

Sonuç olarak Emsal Karşılaştırma yöntemi ve Gelir Yöntemi ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak ekspertiz raporu hazırlanır ve işyerinin yada evin değeri takdir edilir.

Konut ekspertiz raporu işleminde gayrimenkul değerleme uzmanları evin değerini belirlemeden önce, ilgili konutun bağlı bulunduğu belediyede ve tapu dairesinde birtakım araştırmalar yapılır. Bu araştırmalar ile mimari projeler, imar koşulları, ruhsat/iskan belgeleri incelenir. Ayrıca belediye imar kayıtlarında var ise yıkım kararları, olumsuz tutanaklar, mahkeme evrakları, imar iptalleri, cezalar gibi risk unsurlarını tespit edilir. Son olarak değerlemeye konu mülk yerinde gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından incelenir.

Bu incelemeler neticesinde tüm belge ve bilgiler analiz eden gayrimenkul değerleme uzmanları, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere göre Emsal Karşılaştırma Yöntemi kullanılarak ekspertiz raporunu hazırlar ve değerleme günündeki evin değerini takdir eder.

Günümüzde çoğunlukla banka kredilerinde teminat amaçlı olarak, satışa konu evin değerinin tespiti için ekspertiz raporu hazırlandığından, halk arasında gayrimenkul değerleme uzmanları konut eksperi veya emlak ekspertiz uzmanı gibi farklı terimlerle de tabir edilmektedir. Konut eksperi veya emlak ekspertiz uzmanı tarafından hazırlanan, genellikle sadece satışa konu evin değerinin tespiti için hazırlanan ekspertiz raporu ise ev eksper raporu veya konut eksper raporu olarak da bilinmektedir.

İhtiyacınız olan SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Raporları, uygun ekspertiz ücretleri için bize ulaşın

"Bu Yazımızı da Okumalısınız"

SGK Yapılandırma

SGK borcunuzun tecili ve taksitlendirmesi için teminat olarak göstereceğiniz gayrimenkule ilişkin değerleme raporunuzu hazırlamamız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz sizi adresinizde de ziyaret edebiliriz.

905076925074