Loading
Çözüm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
"Anahtar Teslimi Çözümler Üretir"

SGK Yapılandırma

SGK borcunuzun tecili ve taksitlendirmesi için teminat olarak göstereceğiniz gayrimenkule ilişkin değerleme raporunuzu hazırlamamız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz sizi adresinizde de ziyaret edebiliriz.

SGK Yapılandırma

SGK borcunuzun tecili ve taksitlendirmesi için teminat olarak göstereceğiniz gayrimenkule ilişkin değerleme raporunuzu hazırlamamız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz sizi adresinizde de ziyaret edebiliriz.

Vatandaşlık Başvurusu

Yabancı uyruklu kişilerin Türk Vatandaşı olabilmesi için gerekli olan koşullardan biri Ülkemizde en az 1.000.000 Amerikan Doları karşılığı gayrimenkul yatırımı yapılmış olmasıydı. Ancak 19.09.2018 tarihinde yapılan değişiklikle...

Vatandaşlık Başvurusu

Yabancı uyruklu kişilerin Türk Vatandaşı olabilmesi için gerekli olan koşullardan biri Ülkemizde en az 1.000.000 Amerikan Doları karşılığı gayrimenkul yatırımı yapılmış olmasıydı. Ancak 19.09.2018 tarihinde yapılan değişiklikle...

Arsa - Arazi Ekspertizi

Arsa değerlemesi yapılırken güncel imar durumuna göre proje geliştirme yapılır ve muhtemel en karlı proje dikkate alınarak arsanın bugünkü değeri hesaplanır. Ayrıca benzer imar koşullarına sahip arsaların o günkü pazar değeri incelenir.

Arsa - Arazi Ekspertizi

Arsa değerlemesi yapılırken güncel imar durumuna göre proje geliştirme yapılır ve muhtemel en karlı proje dikkate alınarak arsanın bugünkü değeri hesaplanır. Ayrıca benzer imar koşullarına sahip arsaların o günkü pazar değeri incelenir.

Konut Ekspertizi

Ticari gayrimenkullerin değerlemesi (ekspertiz işlemi) yapılırken öncelikli olarak Emsal Karşılaştırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemle benzer nitelikteki taşınmazların satılık, kiralık veya işlem görmüş değerleri incelenir ve değer takdir edilir.

Konut Ekspertizi

Ticari gayrimenkullerin değerlemesi (ekspertiz işlemi) yapılırken öncelikli olarak Emsal Karşılaştırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemle benzer nitelikteki taşınmazların satılık, kiralık veya işlem görmüş değerleri incelenir ve değer takdir edilir.

SGK Prim

Sosyal Güvenlik Kurumu, alacaklarını 6183 sayılı Kanunu hükümlerine göre takip ve tahsil etmektedir. SGK alacaklarının tecil ve taksitlendirme işlemide

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükümlerine göre yapılmaktadır. Ekonomik gerekçeler nedeniyle SGK prim borçlarını ödeyemeyen çok sayıda işveren var.

Borçluların sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi ve bunların gecikme zamları borçları taksitlendirme yapılabilecektir. Prim içerisine emekli işçi sosyal güvenlik destek primi de dahildir.

Arsa Arazi

İmarsız arsa olarak bilinen arazi (tarla) olarak nitelendirilen mülklerin değerlemesi yapılırken imar paftası incelenerek konumunun, büyüklüğünün ve geometrik şeklinin arazi ile uyumlu olup olmadığına bakılır.

Bununla birlikte arazinin topoğrafik yapısı, tarımsal üretime elverişli olup olmadığı, ulaşım imkanları, toprak koruma kanunu kapsamında

bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya böyle bir kısıtlama içinde yer alma ihtimalleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Vatandaşlık Başvuru

Yabancıların çoğunlukla gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığına başvurduğu görülmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yabancı uyruklu kişilerin Türk Vatandaşı olabilmesi için gerekli olan koşullardan biri Ülkemizde en az 1.000.000 Amerikan Doları karşılığı gayrimenkul yatırımı yapılmış olmasıydı. Ancak 19.09.2018 tarihinde yapılan değişiklikle bu tutar değiştirildi.

Buna göre; En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şartıyla satın alan yabancılar Türk Vatandaşlığını kazanabilir.

Konut Ekspertizi

Ekspertiz Raporu Yönergesi hükümleri çerçevesinde SGK’nın teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu Birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar.

Bankalar ve sigorta Şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar.


SGK Borcu yapılandırması / taksitlendirmesi veya vatandaşlık başvurusunda eksper raporuna mı ihtiyacınız var?
Bize ulaşmanız çok kolay!

1- E-mail yollayabilirsiniz TIKLA e-mail yolla

2- Tek tıklama ile bizi arayabilirsiniz TIKLA Ara

3- Tek tıklama ile Whatsapp dan soru sorabilirsiniz TIKLA Whatsapp mesajı yolla
Gayrimenkul Değerleme

Teminat ve ipotek sözcükleri bir biri ile ilişkili kelimeler olup teminat kavramını anlamak için öncelikle ipoteğin ne olduğunu iyi anlamak gerekir. İpotek, bir alacağı güvence altına alarak, alacak ödenmediği takdirde sahibine ilgili gayrimenkulün satılmasıyla alacak bedelinin ödenmesi imkanını sağlayan rehin hakkıdır. Gayrimenkulün tapu kütüğü sayfasında bu rehin hakkının “gayrimenkul rehin hakları” sütununa yazılması işlemine “ipotek tesisi” veya “ipotek kurma” adı verilir. Özetle ipotek, alacaklının alacağını teminat altına almak üzere gayrimenkul üzerinde kurulan bir rehindir.

Merak Ettikleriniz

Ülkemizde en az 10 yıldır Gayrimenkul Değerleme Hizmetini veren Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanları bulunmaktadır. Önceki dönemlerde gayrimenkul satın almak isteyen kişi, uzun yıllar yapmış olduğu birikimini kullanır, eksik kalan tutar ise aile içi finansman diye tabir edilen akraba borçlanması ile tamamlanır ve kredi kullanmadan gayrimenkul satın alınırdı. Ancak herhangi bir uzman incelemesi yapılmadığından, son derece olumsuz sonuçlar yaşanabiliyordu. Satın alınan gayrimenkulde birçok yasal sorunların bulunması, tapu senetlerinin sahte olması gibi kötü sonuçlar her zaman muhtemeldi.

905076925074